Odborné skupiny ČVTVHS, z.s.

Odborná činnost společnosti se rozvíjí zejména prostřednictvím odborných skupin, které sdružují odborníky různých vodohospodářských oborů. Odborné skupiny zpravidla iniciují a z odborného hlediska zajišťují odborné a vědecké konference, sympózia, semináře a další akce.

Aktualizovaný přehled odborných skupin, které se ve společnosti postupně ustavují v intencích Stanov a Pravidel pro správu ČVTVHS, z.s. je následující:

Odpadní vody – čistota vod:
Předsedou skupiny je Ing. Tomáš Mičaník, vedoucí oddělení ochrany jakosti vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., pobočka Ostrava
Tel.: 595 134 811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vodní toky a nádrže:
Předsedou skupiny je Ing. Tomáš Kendík, ředitel sekce správy povodí, Povodí Vltavy, státní podnik, Praha a člen výboru ČVTVHS, z.s.
Tel.: 221 401 461, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podzemní vody:
Předsedkyní skupiny je RNDr. Renáta Kadlecová, zást. Vedoucího odboru aplikované geologie, Česká geologická služba
Tel.: 257 089 562, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vodárenství a kanalizace:
Předsedou skupiny je Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha a člen výboru ČVTVHS, z.s.
Tel.: 257 325 494, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OS legislativně právní:
Předsedou skupiny je Ing. Michal Krátký, vedoucí útvaru Povrchové a podzemní vody, Povodí Vltavy, státní podnik, Praha a člen výboru ČVTVHS, z.s.
Tel.: 221 401 930, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchova a vzdělávání:
Předsedou skupiny je Ing. Petr Vít, OSVČ, Křižany 387, 463 53 Křižany
Mobil: 602 103 553, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

OS vodohospodářských seniorů – Čochtan klub: