Ing. Libor ANSORGE, Ph.D.
Ing. Zdeněk BARTÁK
Ing. Jana BARTÁKOVÁ
Ing. Václav BEČVÁŘ, CSc.
Ing. Josef BÍLEK
RNDr. Ladislav BÍŽA
prof. Ing. Vojtěch BROŽA, DrSc.
Ing. Josef BUCEK
Ing. Alexandra BUREŠOVÁ
Ing. Marie ČERMÁKOVÁ
Ing. Jaroslav ČERNÝ
RNDr. Jiří ČÍŽEK
Ing. Dalibor FANTA
doc. Dr. Ing. Pavel FOŠUMPAUR
prof. Ing. Pavel GABRIEL, DrSc.
Ing. Marie GRÉCOVÁ
Ing. Martin GREGAR
Ing. Milan Holý
Doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.
Ing. Milan JAŘABÁČ, CSc.
RNDr. Renáta KADLECOVÁ
Ing. Augusta KOCURKOVÁ
Ing. Ladislav KOUTNÝ, Ph.D.
Ing. Martin KRÁLÍK, Ph.D.
Ing. Jan KUBÁT
Ing. Miloslava MELOUNOVÁ
Ing. Bohumil MÜLLER
RNDr. Jitka NOVOTNÁ
Ing. Martin PANCHÁRTEK
Ing. Eva PLECHÁČOVÁ
Ing. Jiří POLÁČEK
Ing. Martin POLÁČEK
Ing. Jan POMETLO, CSc.
Ing. Petra RONEN, Ph.D.
Ing. Eugen ŘEHOŘ
doc. Ing. Ladislav SATRAPA, CSc.
František SCHRAMHAUSER
Tomáš SKURKA
Ing. Pavel ŠKORPIL
Ing. Miroslav TOMANEC, MBA.
RNDr. Jaroslav TUPÝ
Bc. Václav UHER
Ing. Jaroslav ULMA
doc. Ing. Petr VALENTA, CSc.
doc. Ing. Jana VALENTOVÁ, CSc.
Ing. Eva VALTEROVÁ
Ing. Jan VAŠÁTKO
Ing. Petr VÍT
Ing. Jiří VÍTEK
Ing. Světlana VITVAROVÁ
RNDr. Helena VOBORNÍKOVÁ
Ing. Jaroslav VRZÁK
Pavla ZAJÍCOVÁ
Ing. Jana ZÁLEŠÁKOVÁ
Ing. Věroslav ŽÁK