Ing. Libor ANSORGE, Ph.D.
Ing. Zdeněk BARTÁK
Ing. Jana BARTÁKOVÁ
Ing. Václav BEČVÁŘ, CSc.
RNDr. Ladislav BÍŽA
prof. Ing. Vojtěch BROŽA, DrSc.
Ing. Josef BUCEK
Ing. Alexandra BUREŠOVÁ
Ing. Marie ČERMÁKOVÁ
RNDr. Jiří ČÍŽEK
David DRASKÝ
Ing. Dalibor FANTA
doc. Dr. Ing. Pavel FOŠUMPAUR
Ing. Marie GRÉCOVÁ
Ing. Martin GREGAR
Ing. Jaroslav GRIC
Doc. Ing. Jan JANDORA, Ph.D.
Ing. Milan JAŘABÁČ, CSc.
RNDr. Renáta KADLECOVÁ
Ing. Augusta KOCURKOVÁ
Ing. Ladislav KOUTNÝ, Ph.D.
Ing. Martin KRÁLÍK, Ph.D.
Ing. Ladislava KRUŽÍKOVÁ
Ing. Jan KUBÁT
Ing. David KUNICKÝ
Ing. Miloslava MELOUNOVÁ
RNDr. Jitka NOVOTNÁ
Ing. Martin PANCHÁRTEK
Ing. Jiří POLÁČEK
Ing. Martin POLÁČEK
Ing. Jan POMETLO, CSc.
Ing. Petra RONEN, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav SATRAPA, CSc.
František SCHRAMHAUSER
Tomáš SKURKA
Jakub SOCHOR
Ing. Pavel ŠKORPIL
Mgr. Hana TŮMOVÁ
RNDr. Jaroslav TUPÝ
Bc. Václav UHER
Ing. Jaroslav ULMA
Ing. Ondřej VACEK
doc. Ing. Petr VALENTA, CSc.
Ing. Bc. Eva VALTEROVÁ
Ing. Jan VAŠÁTKO
Ing. Petr VÍT
Ing. Jiří VÍTEK
Ing. Světlana VITVAROVÁ
RNDr. Helena VOBORNÍKOVÁ
Ing. Jaroslav VRZÁK
Ing. Stanislav WINKLER
Pavla ZAJÍCOVÁ
Ing. Jana ZÁLEŠÁKOVÁ
Ing. Věroslav ŽÁK