Členové výboru ČVTVHS, z.s. od roku 2021

RIEDER Mark, Mgr., předseda výboru
Český hydrometeorologický ústav, ředitel

KUBÁT Jan, Ing., místopředseda výboru
Individuální člen

TŮMA Antonín, Dr. Ing., místopředseda výboru
Povodí Moravy, s.p., ředitel pro správu povodí

BEČVÁŘ Václav, Ing., CSc.
Individuální člen, ČVTVHS,z.s., tajemník

DAŇHELKA Jan, RNDr., Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav, ředitel pro hydrologii

DRBAL Karel, Ing., Ph.D.
Výzkumný ústav vodohospodářský, t.g. Masaryka, v.v.i., ved. pobočky Brno

FOŠUMPAUR Pavel, doc. Dr. Ing.
Individuální člen, Stavební fakulta ČVUT, zást. ved. katedry hydrotechniky

KENDÍK Tomáš, Ing.
Povodí Vltavy, státní podnik, ředitel sekce správy povodí

KRÁTKÝ Michal, Ing.
Povodí Vltavy, státní podnik, vedoucí útvaru povrchových a podzemních vod

KUBA Petr, Ing., Ph.D.
Sweco Hydroprojekt a.s., zástupce ředitele divize 151 Městská infrastruktura – čištění odpadních vod & kanalizace

PLECHATÝ Jan, Ing.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., předseda představenstva

POLÁČEK Jiří, Ing.
Vodní díla TBD, a.s., senior - specialista

TESAŘ Miroslav, Ing., CSc.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, vedoucí oddělení vodních zdrojů

Členové kontrolní komise ČVTVHS, z.s. od roku 2021

DIVECKÁ Růžena, Ing.
Povodí Labe, státní podnik, vedoucí referátu vodních toků, členka dozorčí rady

JELÍNEK Radek, Ing.
Povodí Ohře, státní podnik, ekonomický ředitel

SKALNÍK Jiří, Ing.
Povodí Odry, státní podnik, vedoucí odboru projekce

Sekretariát

KŘÍŽ Jan
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s., tajemník