ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri etiler escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

ČVTVHS v roce 2017

 • 017 Hydrologie malého povodí
  Na konferenci s mezinárodní účastí, která se bude konat 18.- 20. dubna 2017 v sálech 217 a 213 a jejímž odborným garantem je Ing. Miroslav Tesař, CSc., člen výboru ČVTVHS, z.s. a vědecký pracovník Ústavu hydrodynamiky AV ČR

 • 027 Provoz a ekonomika vodovodů a kanalizací v malých městech a obcích
  bude v sále 319 dne 3. května 2017, odborným garantem semináře bude Ing. Jan Plechatý, člen výboru a předseda představenstva VRV Praha, a.s.

 • 037 Sedimenty vodných tokov a nádrží
  Konference s mezinárodní účastí, která se bude konat 17. - 18. května 2017 v Bratislavě. Odborným garantem je Ing. Pavel Hucko, CSc., předseda Slovenské vodohospodářské společnosti a přední pracovník Výzkumného ústavu vodohospodářského v Bratislavě.

 • 047 Valná hromada ČVTVHS, z.s.
  se bude konat v sále 319 dne 24. května 2017 a bude stejně jako loni nevolební.

 • 057 18th International Conference on  Transport and Sedimentation of Solid Particles
  ČVTVHS, z.s. se bude spolupodílet na organizaci mezinárodní konference, kterou pořádá 11. -15. září 2017 v sále 319 na Novotného lávce jako hlavní organizátor Ústav hydrodynamiky AV ČR s odbornou garancí prof. Ing. Pavla Vlasáka, DrSc.

 • 067 Vodní nádrže
  Konference se bude konat 3./4.10. 2017 v Brně v hotelu Holiday Inn pod organizační a odbornou garancí Povodí Moravy, s.p. V současné době je rozesílán 1. cirkulář.

 • 077 XXV. Konzultační dny
  Tradiční odborná akce pro pracovníky vodohospodářských laboratoří, 9.-12.10.2017, v tomto roce bude na Luční boudě, odborný garant Ing. Eduard Hanslík, CSc., VÚV T.G.M.

 • 087 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIII
  Seminář, který se loni po mnoha letech ze závažných důvodů nekonal, se uskuteční 25. října 2017 na Novotného lávce, v sále 217. Odborným garantem bude RNDr. Jitka Novotná z GEOtestu, a.s. Brno.
 • 097 Seminář Adolfa Patery (SAP 2017)
  bude opět zaměřen na extrémní hydrologické jevy v povodích a bude se konat 13. listopadu 2017 v sále 217 na NL. Odborným garantem semináře bude doc. Ing. Pavel Fošumpaur, člen výboru a vedoucí pracovník katedry hydrotechniky Stavební fakulty ČVUT.
 • 107 Vodní toky
  tradiční konference s mezinárodní účastí se bude konat 21.- 22. listopadu 2017 v hotelu Černigov v Hradci Králové, hlavním organizátorem je VRV Praha, a.s. ČVTVHS, z.s. stejně jako všechny Podniky Povodí se na přípravě a organizaci spolupodílí.