• 022 Konference Vodní toky 2022
  se uskutečnila 31.5.-1.6.2022 v hotelu Černigov v Hradci Králové a zúčastnilo se jí 330 osob z ČR, Slovenska a Německa. Hlavním pořadatelem byl VRV Praha, a.s. a my jsme se podíleli organizačně na přípravě a na vlastním průběhu konference. V programu vystoupil s referátem k výročí historických povodní člen výboru RNDr. J. Daňhelka, Ph.D. a místopředseda výboru Dr. Ing. A. Tůma řídil a moderoval čtvrtý programový blok. Ve čtyřech programových blocích bylo předneseno celkem 22 přednášek.
 • 032 Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XXVI
  Konference se po odkladu z roku 2021 uskutečnila 7.-8. června 2022 tradičně v Českých Budějovicích v Clarion Congress Hotelu. Konference se pod odbornou garancí Ing. Barbory Sedlářové z VÚV zúčastnilo 46 odborníků z ČR i Slovenska. Dvoudenní jednání bylo naplněno bohatou a zaujatou diskusí k 18 předneseným vystoupením. Sborník byl vydán a distribuován následně.
 • 042 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XVII
  Semináře se 5. října 2022 v sále 217 zúčastnilo 57 účastníků, z toho 44 platících, mj. i 2 účastnice z VÚVH Bratislava. Tištěný sborník byl rozdáván účastníkům při prezenci. Odbornou garanci měla tradičně RNDr. Renata Kadlecová, předsedkyně OS Podzemní vody a zást. ved. odboru aplikované geologie ČGS.
 • 052 Valná hromada ČVTVHS, z.s.
  Dne 24. 10. se konala v sále 318 valná hromada za účasti 18 individuálních či čestných členů včetně 4 hostů a 16 zástupců přidružených členů s celkovou vahou hlasů 101 ze 148 možných. Organizační přípravu měl na starosti tajemník ČVTVHS, z.s. Ing. Václav Bečvář, CSc. Důvodem odkladu valné hromady z jarního na podzimní termín byl požadavek Kontrolní komise na členění nákladů a výnosů mezi hlavní a vedlejší činnosti ve Zprávě o hospodaření v roce 2022 i v návrhu rozpočtu na rok 2023. Valná hromada také schválila návrh, aby ČVTVHS, z.s. požádala od roku 2023 o vyřazení z evidence plátců DPH.
 • 062 Vodohospodářské minimum „popáté“ – vodní hospodářství v kostce
  Další opakování školícího semináře se uskutečnilo 2. 11. 2022 na NL v sále 217, s 28 platícími účastníky. Celodenní přednášku zabezpečil jako vždy Ing. Petr Vít, předseda OS Vzdělávání a OS Vodní toky a nádrže-
 • 072 a 082 Manuál pro zvládání povodňových situací
  Seminář reflektující výročí velkých povodní 1872, 1997 a 2002 se konal poprvé dne 15.11. na NL v sálu 217, kde se jej zúčastnilo 69 osob, z toho 16 přednášejících a pořadatelů, 50 platících a 3 hosté. Druhé opakování v Brně se uskutečnilo 22.11. v Administrativním a školícím centru Jihomoravského krajského úřadu a bylo zde celkem 75 osob, z toho 55 platících, 5 hostů a 14 přednášejících. Odbornými garanty seminářů byli členové výboru RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. a Ing. Karel Drbal, Ph.D. Účastnící obdrželi podkladové materiály, součástí byla i „Povodňová hra Jak rozumět pravděpodobnosti“. Forma seminářů i doprovodné materiály byly účastníky velmi dobře hodnoceny pro svou přímou využitelnost. Prezentace všech přednášejících i vlastní Manuál byly zpřístupněny na našich webových stránkách k dalšímu využití. Sál pro brněnský seminář byl poskytnut JmKÚ, což zajistil ředitel PMo pro správu povodí a místopředseda ČVTVHS, z.s. Dr. Ing. A. Tůma, který se také se svými spolupracovnicemi postaral o logistiku občerstvení účastníků.