Ing. Zdeněk BARTÁK
prof. Ing. Vojtěch BROŽA, DrSc.
+ Ing. Vladimír DVOŘÁK
Ing. Marie GRÉCOVÁ
Ing. Eduard HANSLÍK, CSc.
+ Ing. Jiří HANNSMANN, CSc.
Ing. Eliška HYNKOVÁ, CSc.
Ing. Jan JANDA
+ Ing. Miroslav KNĚŽEK, CSc.
+ RNDr. Svatopluk KŘIVÁNEK
+ Ing. Bohumil MÜLLER
+ Ing. Vladimír OKROUHLICKÝ
Ing. Miroslav OLMER
RNDr. Pavel PUNČOCHÁŘ, CSc.
+ Ing. Vladimír PYTL
RNDr. Miloslava SOLDÁNOVÁ
+ Ing. František ŠEDIVÝ
Ing. Jan VAŠÁTKO
+ Prof. Ing. Dr. Ladislav VOTRUBA, DrSc.