Výbor

Rieder Mark Mgr.-předseda výboru
Český hydrometeorologický ústav, ředitel

Kubát Jan Ing.- místopředseda výboru
Český hydrometeorologický ústav

Tůma Antonín Dr.Ing. – místopředseda výboru
Povodí Moravy, s.p., ředitel pro správu povodí

Daňhelka Jan RNDr., Ph.D.
Český hydrometeorologický ústav, náměstek ředitele pro hydrologii

Fošumpaur Paveldoc. Dr. Ing.,
ČVUT, Stavební fakulta, Katedra hydrotechniky, zástupce vedoucího katedry

Kendík Tomáš, Ing.
Povodí Vltavy, státní podnik ředitel sekce správy povodí

Krátký Michal Ing.
Povodí Vltavy, státní podnik, vedoucí útvaru povrchových a podzemních vod

Kuba PetrIng., Ph.D.
Sweco Hydroprojekt, a.s., hlavní inženýr projektů

Nedoma Jiří Ing.
Povodí Ohře, státní podnik, generální ředitel

Plechatý Jan Ing.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., předseda představenstva

Poláček Jiří Ing.
VODNÍ DÍLA – TBD, a. s.

Tesař Miroslav Ing.,CSc.
Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR, v.v.i., vedoucí oddělení hydrologie a životního prostředí

Tušil Petr, Ing., Ph.D., MBA
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., vedoucí pobočky Ostrava

Kontrolní komise

Divecká Růžena,Ing.– předsedkyně Kontrolní komise
Povodí Labe, státní podnik, vedoucí referátu vodních toků

Broža Vojtěch, prof. Ing., DrSc.
ČVUT, Stavební fakulta, katedra hydrotechniky

Müller Bohumil,Ing.
OSVČ

Sekretariát

Bečvář Václav, Ing., CSc.
Sekretariát ČVTVHS, z.s., tajemník