ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VODNÍ TOKY 2020

24. a 25. listopadu 2020
hotel Černigov, Hradec Králové

1. cirkulář