ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
sděluje, že s ohledem na vývoj kolem pandemie COVID 19
výbor společnosti rozhodl o

Zrušení všech našich odborných akcí

připravovaných a anoncovaných až do konce června včetně, a to bez náhradních termínů v tomto roce. Jedinou výjimkou je zatím Valná hromada, která se měla konat 20.5. a výbor předpokládá její uskutečnění v nějakém podzimním termínu. Věříme v pochopení všech našich členů i účastníků odborných akcí, děkujeme za ně a přejeme do dalších dní dobré zdraví!