ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
VE SPOLUPRÁCI SE STÁTNÍM PODNIKEM POVODÍ VLTAVY

seminář

Opatření k posílení retence a zlepšení jakosti vody na zemědělském půdním fondu

který se konal 6. prosince 2019, od 10,00 hod.
sál č. 319, sídlo ČSVTS, z. s. Novotného lávka 5, Praha 1

Prezentace ke stažení:

Bělinová - SZP_2020+

Dostal - Eroze

Krátky - Systém ochrany vod

Kulhavý - Opatření

Kulhavý - Výstavba

Kvítek - Koncepce

Nietscheová - Právní aspekty

Pavel - Financování

Zajíček - Opatření_VN_Švihov