Prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

Chvála našich vodárenských nádrží
buďme vděčni našim předchůdcům za to, že je postavili

Již po několik let zažíváme výrazné období sucha. Díky nádržím, které byly od konce 19. století na našem území vybudovány (nejvíc v druhé polovině 20. století), jsou jeho negativní dopady nepochybně mírnější, než by tomu bylo za původního (neovlivněného) stavu odtokových poměrů.

Jen pro ilustraci: V  roce 1934 dosáhl minimální průtok na Labi v Děčíně hodnoty 34 m3/s, díky účinku vybudovaných nádrží za současného víceletého sucha průtok ve stejném profilu nepoklesl pod 70 m3/s. Vybudované vodárenské nádrže spolehlivě zajišťují dodávku vody pro zhruba polovinu obyvatel České republiky. Stejně dobře fungovaly nádrže v době extrémních povodní, opakovaně od roku 1997.

Celý text zde: