ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z. s.
ODBORNÁ SKUPINA PODZEMNÍ VODY

seminář

Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV - ochranná pásma vodních zdrojů

(Akreditováno Ministerstvem vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky a vedoucí úředníky obecních, městských i krajských úřadů)

který se konal 24. října 2018, od 10,00 hod.
Kongresový sál č. 217, Sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

Prezentace ke stažení:

1 Úvod semináře

2 Chyba - Ochranná pásma vodních zdrojů právní aspekty

3 Datel - OPVZ-VTS

4 Nováková - Databáze OP VZ

5 Kadlecová - Historie OPVZ Káraný CGS

6 Kůrková - Problematika_dusičnanů v Káraném

7 Klír - Správné hospodaření na půdě

8 Milický - Ochrana VZ s využitím hydraulického modelu

9 Bíža - Teorie a praxe

10 Vyhodnocení dotazníku