ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z. s.
ODBORNÁ SKUPINA VODNÍ TOKY A NÁDRŽE, ve spolupráci se společností VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.

seminář

Aktuální problematika malých vodních nádrží a ochranných hrází na tocích

který se konal
10. října 2018, od 10,00 hod.
Kongresový sál č. 217, Sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

Prezentace ke stažení:

Baxa a kol. - Rybníky očima hydrobiologa pro zveřejnění

Baxa a kol. - Rybník Rod

Krejčí - Škody na ochranných hrázích toků Povodí Moravy, s.p. následkem činnosti bobrů

Pecival - Opravy hrází a funkčních objektů historických malých nádrží v poslední době

Poláček M. - Příklady výstavby a oprav malých vodních a suchých nádrží ve správě Povodí Vltavy

Poláček M. - VD Bílsko_adrenalinový pohled dronu

Poláček M. - VD Bílsko_dokumentace stavby z dronu