Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav vodního hospodářství krajiny, Ústav vodních staveb
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra vodného hospodárstva krajiny

Seminář Adolfa Patery 2018
Úloha nádrží a dalších opatření při zvládání
extrémních hydrologických jevů v povodích

který se konal

1. října 2018, od 9:30 hod
Kongresový sál č. 217, sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

program

Prezentace ke stažení:

Kubát

Pail

Tureček

Březina

Viskot

Kašpárek

Kavka Strouhal

Satrapa Tanajewski

Fošumpaur