ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
odborná skupina Odpadní vody – čistota vod
ve spolupráci s odbornou skupinou ČAO při CzWA - Asociaci pro vodu ČR

seminář

Problematika revizí domovních ČOV podle § 15a vodního zákona

který se konal 11. září 2018, od 10,00 hod
Kongresový sál č. 217, sídlo ČSVTS, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1

Prezentace ke stažení:

Úvod MŽP

Metodický pokyn změny

Pohled do budoucna

Pohled VPÚ

Posuzovaní shody

Revize nebo klasické povolení

Zhodnocení funkčnosti

Zkušenosti ze zkoušek účinnosti čištění

Zkušenosti s revizemi